اطلاعات تماس
۳۳۹۱۳۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۷۱۵۸ ۲۱ ۰۰۹۸

بازرگانی نمونه فرداب

بازرگانی نمونه فرداب
شرکت نمونه فرداب است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.

ادامه...

محصولات ویژه بازرگانی نمونه فرداب


شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 
۳۳۹۱۳۳۹۹ ۰۲۱
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۰۲۱
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۰۲۱
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۰۲۱
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰
www.fardabflange.com شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 
۳۳۹۱۳۳۹۹ ۰۲۱
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۰۲۱
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۰۲۱
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۰۲۱
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰
www.fardabflange.com
مشاهده مشخصات

فلنج گلودار پی ان 25 ...

شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۰۲۱
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۰۲۱
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۰۲۱
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۰۲۱
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰
www.fardabflange.com شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۰۲۱
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۰۲۱
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۰۲۱
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۰۲۱
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰
www.fardabflange.com
مشاهده مشخصات

فلنج کلاس 300 گلودار...

شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۰۲۱
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۰۲۱
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۰۲۱
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۰۲۱
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰
www.fardabflange.com شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۰۲۱
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۰۲۱
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۰۲۱
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۰۲۱
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰
www.fardabflange.com
مشاهده مشخصات

فلنج لانگ...

#اتصالات_چدنی_فلنج_دار

شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 33913399 021
33901228 021
36611910 021
36056647 021
9121453349 0
9121345942 0
www.fardabflange.com
#اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#فروش_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#قیمت_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#خرید_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#وارد_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#تامین_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#ارائه_دهنده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#تولید_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#فروشنده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#توزیع_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#پخش_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#عرضه_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#انواع_اتصالات_چدنی_فلنج_دار #اتصالات_چدنی_فلنج_دار

شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 33913399 021
33901228 021
36611910 021
36056647 021
9121453349 0
9121345942 0
www.fardabflange.com
#اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#فروش_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#قیمت_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#خرید_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#وارد_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#تامین_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#ارائه_دهنده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#تولید_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#فروشنده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#توزیع_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#پخش_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#عرضه_کننده_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
#انواع_اتصالات_چدنی_فلنج_دار
مشاهده مشخصات

اتصالات چدنی فلنج دار...

#فلنج_راکتی_کلاس_150_300 

#تولید_کننده_محصولات ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #اتصالات_فولادی_جوشی_درزدار ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #لوله_درز_دار_سمنان ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #کپ_کربن_استیل ، #سه_راهی_مساوی ، #سه_راه_مانسیمان_بدون_درز ، #زانویی_90_جوشی_فولادی ، #زانو_کربن_استیل ، #اتصالات_آهنی ، #زانو_جوشی_کربن_استیل ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300_مانیسمان ،#اتصالات گازی 
شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 33913399 021
33901228 021
36611910 021
36056647 021
9121453349 0
9121345942 0
www.fardabflange.com
وهمچنین #ارائه_دهند_محصولات_و_خدمات با #شرکت_فرداب_فلنج ار موارد ذیل می باشد :
#فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#فروش_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#قیمت_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#خرید_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#فروشنده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#عامل_فروش_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#نماینده_فروش_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#تولید_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#تولید_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#تامین_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#توزیع_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#عرضه_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#تهیه_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#پخش_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#وارد_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#واردات_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#بورس_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#انواع_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#کیفیت_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#ضمانت_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#مدل_فلنج_راکتی_کلاس_150_300 #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 

#تولید_کننده_محصولات ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #اتصالات_فولادی_جوشی_درزدار ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #لوله_درز_دار_سمنان ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300 ، #کپ_کربن_استیل ، #سه_راهی_مساوی ، #سه_راه_مانسیمان_بدون_درز ، #زانویی_90_جوشی_فولادی ، #زانو_کربن_استیل ، #اتصالات_آهنی ، #زانو_جوشی_کربن_استیل ، #فلنج_راکتی_کلاس_150_300_مانیسمان ،#اتصالات گازی 
شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 33913399 021
33901228 021
36611910 021
36056647 021
9121453349 0
9121345942 0
www.fardabflange.com
وهمچنین #ارائه_دهند_محصولات_و_خدمات با #شرکت_فرداب_فلنج ار موارد ذیل می باشد :
#فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#فروش_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#قیمت_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#خرید_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#فروشنده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#عامل_فروش_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#نماینده_فروش_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#تولید_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#تولید_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#تامین_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#توزیع_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#عرضه_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#تهیه_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#پخش_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#وارد_کننده_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#واردات_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#بورس_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#انواع_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#کیفیت_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#ضمانت_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
#مدل_فلنج_راکتی_کلاس_150_300
مشاهده مشخصات

فلنج راکتی کلاس 150-300...

شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۰۲۱
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۰۲۱
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۰۲۱
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۰۲۱
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰
www.fardabflange.com شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۰۲۱
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۰۲۱
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۰۲۱
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۰۲۱
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰
www.fardabflange.com
مشاهده مشخصات

فروش فلنج تبدیلی...

#کمربند_چدنی_ناف_فلنج
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 33913399 021
33901228 021
36611910 021
36056647 021
9121453349 0
9121345942 0
www.fardabflange.com #کمربند_چدنی_ناف_فلنج
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 33913399 021
33901228 021
36611910 021
36056647 021
9121453349 0
9121345942 0
www.fardabflange.com
مشاهده مشخصات

کمربند چدنی ناف فلنج...

#سه_راه_فلنجدار
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 33913399 021
33901228 021
36611910 021
36056647 021
9121453349 0
9121345942 0
www.fardabflange.com #سه_راه_فلنجدار
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 33913399 021
33901228 021
36611910 021
36056647 021
9121453349 0
9121345942 0
www.fardabflange.com
مشاهده مشخصات

سه راه فلنجدار...

سفارش #فلنج_تخت_استیل

#تولید_کننده_محصولات ، #فلنج_تخت_استیل ، #اتصالات_فولادی_جوشی_درزدار ، #فلنج_تخت_استیل ، #فلنج_تخت_استیل ، #لوله_درز_دار_سمنان ، #فلنج_تخت_استیل ، #فلنج_تخت_استیل ، #فلنج_تخت_استیل ، #فلنج_تخت_استیل ، #فلنج_تخت_استیل ، #کپ_کربن_استیل ، #سه_راهی_مساوی ، #سه_راه_مانسیمان_بدون_درز ، #زانویی_90_جوشی_فولادی ، #زانو_کربن_استیل ، #اتصالات_آهنی ، #زانو_جوشی_کربن_استیل ، #فلنج_تخت_استیل_مانیسمان ،#اتصالات گازی 
شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 33913399 021
33901228 021
36611910 021
36056647 021
9121453349 0
9121345942 0
www.fardabflange.com
وهمچنین #ارائه_دهند_محصولات_و_خدمات با #شرکت_فرداب_فلنج ار موارد ذیل می باشد :
#فلنج_تخت_استیل
#فروش_فلنج_تخت_استیل
#قیمت_فلنج_تخت_استیل
#خرید_فلنج_تخت_استیل
#فروشنده_فلنج_تخت_استیل
#عامل_فروش_فلنج_تخت_استیل
#نماینده_فروش_فلنج_تخت_استیل
#تولید_کننده_فلنج_تخت_استیل
#تولید_فلنج_تخت_استیل
#تامین_کننده_فلنج_تخت_استیل
#توزیع_کننده_فلنج_تخت_استیل
#عرضه_کننده_فلنج_تخت_استیل
#تهیه_کننده_فلنج_تخت_استیل
#پخش_کننده_فلنج_تخت_استیل
#وارد_کننده_فلنج_تخت_استیل
#واردات_فلنج_تخت_استیل
#بورس_فلنج_تخت_استیل
#انواع_فلنج_تخت_استیل
#کیفیت_فلنج_تخت_استیل
#ضمانت_فلنج_تخت_استیل
#مدل_فلنج_تخت_استیل سفارش #فلنج_تخت_استیل

#تولید_کننده_محصولات ، #فلنج_تخت_استیل ، #اتصالات_فولادی_جوشی_درزدار ، #فلنج_تخت_استیل ، #فلنج_تخت_استیل ، #لوله_درز_دار_سمنان ، #فلنج_تخت_استیل ، #فلنج_تخت_استیل ، #فلنج_تخت_استیل ، #فلنج_تخت_استیل ، #فلنج_تخت_استیل ، #کپ_کربن_استیل ، #سه_راهی_مساوی ، #سه_راه_مانسیمان_بدون_درز ، #زانویی_90_جوشی_فولادی ، #زانو_کربن_استیل ، #اتصالات_آهنی ، #زانو_جوشی_کربن_استیل ، #فلنج_تخت_استیل_مانیسمان ،#اتصالات گازی 
شرکت نمونه فرداب مفتخر است اعلام نماید ، با توجه به پشتوانه تخصصی مدیران و همت و تلاش پرسنل زحمت کش این مجموعه آماده است با تولید و توزیع انواع فلنج های ایرانی و خارجی در استانداردهای DIN - ANSI و API نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را در فیلد های کاری مختلف و ومتنوع برآورده نماید.
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 33913399 021
33901228 021
36611910 021
36056647 021
9121453349 0
9121345942 0
www.fardabflange.com
وهمچنین #ارائه_دهند_محصولات_و_خدمات با #شرکت_فرداب_فلنج ار موارد ذیل می باشد :
#فلنج_تخت_استیل
#فروش_فلنج_تخت_استیل
#قیمت_فلنج_تخت_استیل
#خرید_فلنج_تخت_استیل
#فروشنده_فلنج_تخت_استیل
#عامل_فروش_فلنج_تخت_استیل
#نماینده_فروش_فلنج_تخت_استیل
#تولید_کننده_فلنج_تخت_استیل
#تولید_فلنج_تخت_استیل
#تامین_کننده_فلنج_تخت_استیل
#توزیع_کننده_فلنج_تخت_استیل
#عرضه_کننده_فلنج_تخت_استیل
#تهیه_کننده_فلنج_تخت_استیل
#پخش_کننده_فلنج_تخت_استیل
#وارد_کننده_فلنج_تخت_استیل
#واردات_فلنج_تخت_استیل
#بورس_فلنج_تخت_استیل
#انواع_فلنج_تخت_استیل
#کیفیت_فلنج_تخت_استیل
#ضمانت_فلنج_تخت_استیل
#مدل_فلنج_تخت_استیل
مشاهده مشخصات

سفارش فلنج تخت استیل...

محصولات جدید بازرگانی نمونه فرداب