زیر دسته ها و محصولات شیرآلات

دسته بندی ها

شیر کنترل دبی شیر کنترل دبیRATE OF FLOW CONTROL VALVEدامنه کاربرد محصول: تنظیم و تثبیت اتوماتیک میزان

مشاهده

شیر فشار شکن هیدرولیکی شیر فشار شکن هیدرولیکی ( پایلوت دار ) اتوماتیکAutomatic Hydraulically (with Pilot) Pressure Reducing

مشاهده

شیر فشار شکن مکانیکی شیر فشار شکن مکانیکیAutomatic Mechanical Pressure Reducing valveگستره کاربرد محصول: تنظیم، کاهش،و ثابت نگهداشتن فشار خروجی شیر در خطهای

مشاهده