کمربند چدنی ناف فلنج


کمربند چدنی ناف فلنج
لطفا پیش از انعقاد قرارداد تامین فلنج های مورد نیاز خود با متخصصین ما مشورت نموده و ضمن اطلاع از توانمندیهای این مجموعه از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شودید. 33913399 021
33901228 021
36611910 021
36056647 021
9121453349 0
9121345942 0
www.fardabflange.com

از محصولات و خدمات ارایه شده در گروه صنعتی نمونه فرداب می توان به موارد ذیل اشاره کرد

کمربند چدنی ناف فلنج

فروش کمربند چدنی ناف فلنج

فروشنده کمربند چدنی ناف فلنج

ارایه کننده کمربند چدنی ناف فلنج

تامین کننده کمربند چدنی ناف فلنج

بورس کمربند چدنی ناف فلنج

انواع کمربند چدنی ناف فلنج

پخش کمربند چدنی ناف فلنج

پخش کننده کمربند چدنی ناف فلنج

خرید کمربند چدنی ناف فلنج

قیمت کمربند چدنی ناف فلنج

نماینده فروش کمربند چدنی ناف فلنج

نمایندگی فروش کمربند چدنی ناف فلنج

تولید کمربند چدنی ناف فلنج

تولید کننده کمربند چدنی ناف فلنج

کمربند چدنی ناف فلنج یکی از
انواع اتصالات چدنی در
صنعت میباشد و
جایگز ینی
مناسب در
جهت
سه راهی چدنی می باشد و در
سایز های
متنوعی
توسط
گروه تولیدی
صنعتی
فرد آب
تولید می گردد .

سایز 80 الی 250

کمربند ناف فلنچ :
80 * 80 چدنی
کمربند ناف فلنچ :
80 * 100 چدنی
کمربند ناف فلنچ :
80 * 125 چدنی
کمربند ناف فلنچ :
80 * 150
کمربند ناف فلنچ :
80* 200
کمربند ناف فلنچ :
80 * 250
کمربند ناف فلنچ :
100 * 100
کمربند ناف فلنچ :
100 * 125
کمربند ناف فلنچ :
100 * 150

کمربند ناف فلنچ :
100 * 200
کمربند ناف فلنچ :

125 * 150
کمربند ناف فلنچ :

150 * 150
کمربند ناف فلنچ :
125 *200
کمربند ناف فلنچ :
150 * 200
کمربند ناف فلنچ :

کمربند چدنی ناف فلنج